Category Archives: Artikler

Artikler om diverse krydsordsrelaterede emner skrevet af Krydsord.dk gennem tiden.

Krydsordskonstruktør er en sjælden titel

At være krydsordskonstruktør er ikke noget helt almindeligt job.

Der findes ikke noget statistisk materiale som fortæller hvor mange af slagsen, der er i Danmark.

Men et  kvalificeret gæt er, at antallet kan tælles på to hænder.

 

Karise: Krydsordskonstruktørernes Silicon Valley

Et interessant faktum er, at stationsbyen Karise på Østsjælland, nærmest kan beskrives som krydsordenes svar på Silicon Valley.

Ikke mindre end fire af slagsen bor i Karise.

Der er tale om Jyllands Posten mangeårige konstruktør Jørgen Jensen, kendt som “Jønge”, Ole O. Jensen der laver leksikonkryds i Information og ægteparret Hanne Reffelt og Gert Reffelt, der driver virksomheden Opgavebureauet.dk.

Så det er efterhånden blevet et kvalitetsstempel at “Krydsen er fra Karise”.

 

Mere end 20 års erfaring

Skulle du være interesseret i at komme i kontakt med en professionel krydsordskonstruktør, så send Hanne Reffelt en email på hanne@krydsord.dk.

Hanne har mere end 20 års erfaring med udarbejdelse af krydsordsopgaver.

Krydsords rekord – Guiness rekordbog

Her får du en lille omgang fun facts omkring konstruering af krydsord i Danmark. Eller mere præcist om Danmarks suverænt mest produktive krydsordskonstruktør gennem tiderne, nemlig Poul Lose.

Lavede 30.000 krydsord

Poul Lose lavede igennem sin karriere over 30.000 krydsord, hvilket indbragte ham en plads i Guinness Rekordbog.

Lose startede som renskriver for den legendariske Sam Zinglersen på Information i starten af 1950´erne.

 

Krydsord i mere end 50 år

Da Zinglersen senere startede Kryds og Tværsbladet op, overtog Lose opgaven og startede en karriere, der kom til at vare i over 50 år.

Lose havde en helt utrolig evne til at sætte ord sammen. Under en sygdomsperiode lå Lose i sin seng og konstruerede opgaver i hovedet, hvorefter han dikterede dem til sin søn, der sad for enden af sengen og skrev dem ned.

Vi synes, det er vigtigt at hylde pionererne inden for denne smukke disciplin. Vi håber du er enige.

Og så husk lige at snuppe dagens krydsord med inden du forlader os for denne gang:-)

De oftest benyttede bogstaver i dansk

Nogle gange stiller man sig selv de mærkeligste spørgsmål.

Baggrunden for denne tekst er en voksende nysgerrighed om hvilke bogstaver, vi oftest benytter på dansk?

 

Top 8 mest benyttede bogstaver

Faktisk findes der ikke en generel facitliste, da det kommer an på hvilken type tekst, man undersøger.

Tager man højde for denne forudsætning, og måler som et gennemsnit over alle typer tekster, ender man ud med følgende top 8 liste:

Så ofte forekommer bogstaverne i danske ord (top 8):

e t r o n s d i
17 % 9 % 9 % 7 % 7 % 6 % 6 % 5 %

 

På Krydsord.dk har vi dog en formodning om at disse værdier nødvendigvis må ændre sig over tid. Dette i takt med at sproget og brugen af sproget ændrer sig.

Men vi er også kendt for at gøre tingene mere komplicerede end de er, og det har vi lovet os selv at holde op med,

Ifølge Sproget.dk, fordeler top 4 over mest benyttede bogstaver sig således, indenfor de angivne genrer:

Aviser

De mest almindelige bogstaver i aviser

Noveller / romaner

De mest almindelige bogstaver i noveller og romaner

1. e 1. e
2. r 2. n
3. n 3. d
4. t 4. r

 

Tak for brugbar og interessant information til vores kilder:

Randers HF & VUChttp://ga.randers-hf-vuc.dk/matlex/kode.html

Sproget.dkhttp://sproget.dk/temaer/ord-og-bogstaver/hvad-er-de-mest-almindelige-bogstaver-pa-dansk

Bogstavsgymnastik – nu med statistik

Krydsord.dk giver dig i denne artikel en sjælden gave: lidt statistik på din fritidshobby.

 

Krydsord: Statistikforladt udkants-hobby?

Siden Krydsord.dks fødsel i november 2011, er det i høj grad gået op for os, hvor lidt statistik der foreligger, når flaskehalsen peger på krydsord.

Er det fordi, flaskehalsen bare aldrig rigtig peger på krydsord, eller findes der måske en anden årsag?

Udover en række artikler der bringer interessante – og ikke mindst opmuntrende – interviews med førende hjerneneurologer, der fastslår, at der er en sammenhæng mellem løsning af krydsord og forebyggelse af sygdommen demens, så er det meget lidt tilgængeligt materiale, vi kan læse om vores små, højtelskede opgaver.

Men hvad med den almindeligt interesserede?

Hvem interesserer sig?

Der kan være mange årsager til den sparsomme indsats på området, og én af dem er kunne være, at kun ganske få har kommerciel interesse i den statistiske baggrundsviden på området; eksempelvis producenterne af krydsordshæfter. Krydsord.dk. Andre?

Fra nysgerrighed til handling

På baggrund af det hurtigt voksende antal besøgende her på siden – dvs. vi kan se på tilstrækkelige mængder data – og ikke mindst vores egen interesse for at blive klogere på området, har Krydsord.dk besluttet sig for at undersøge og kortlægge danskernes krydsordsvaner.

Det vil vi løbende gøre via vores afstemninger, som du finder til venstre på forsiden – så husk endelig at stemme, når du kommer forbi. Hver en stemme tæller, og vi er altid meget taknemmelige for din hjælp.

Afstemningerne vil med stor sandsynlighed blive fulgt op af mere tilbundsgående undersøgelser, hvor vi vil se om det kan lade sig gøre at få dig og dine medbesøgende til at svare på spørgeskemaer.

Men lad os nu fokusere på dét, som denne artikel rent faktisk skal handle om – Krydsord.dks første undersøgelse af vores besøgendes præferencer, når det kommer til antallet af krydsordsopgaver som den enkelte har tid og lyst til at løse om ugen.

 

Case – Flest moderate krydsordsentusiaster

Krydsord.dks første undersøgelse beror på svar fra 303 personer der mellem d. 19. november 2011 og d. 20. januar er kommet forbi Krydsord.dk, og har svaret på vores afstemning.

Personerne fik følgende spørgsmål og svarmuligheder:

Hvor mange krydsord har du lyst og tid til at løse om ugen?

Krydsord Procent
0-2 24 %
3-5 34 %
6-10 18 %
11-15 7 %
Over 15 17 %

 

Fordelingen var. som tallene i skemaet viser, og man kunne starte med at spørge sig selv om resultatet, eller dele heraf, er overraskende?

Den gode ”nyhed” , og samtidig en moderat overraskelse blandt os her på Krydsord, er at hele 17% har stemt ”over 15.” Dermed får vi en styrket opfattelse af, at der blandt de allermest ihærdige er en stor efterspørgsel efter store mængder af krydsord. Et behov der eksempelvis kan afdækkes ved at holde en avis der leverer minimum én krydsordsopgave på løserens foretrukne niveau om dagen, eventuelt suppleret med et kig i et krydsordshæfte, eller et besøg her på Krydsord.dk.

Den næste kategori i ”den høje ende” har 7% af de 303 deltagere i undersøgelsen sat kryds ved: Altså at de har tid og lyst til at løse 11 – 15 krydsord om ugen. Det kan ikke være helt overraskende at en ”mellemkategori” som denne ikke indsamler flere stemmer, da der er tale om en ganske specifik mængde krydsord, som personen der stemmer skal være afklaret med, at han / hun løser, eller har lyst til at løse om ugen.

Næste kategori er 6-10 krydsordsopgaver om ugen, hvilket måske kan siges at være overraskende i den forstand, at vi må erkende at vi på forhånd havde en klar formodning om, at den midterste gruppe i oversigten over svarmuligheder ofte vil tiltrække mange svar. Dette, naturligvis alt efter hvad svaret i denne kategori rent faktisk er.

I det konkrete tilfælde dækker kategorien over tallet 7, altså én krydsord om dagen, hvilket styrkede os i vores formodning om at denne kategori ville tiltrække flest stemmer.

Andensidste kategori er svarmuligheden 3-5 krydsord, som samtidig er den kategori, der har scoret flest stemmer – 35% ud af 303, hvilket rundt regnet er 106 af de adspurgte. Overraskende? Sikkert ikke synderligt, men lægger vi denne kategori sammen med undersøgelsens sidste kategori, ”0-2”, må vi konstatere, at over halvdelen – nemlig 58% – af de adspurgte enten ikke har lysten eller tiden til at løse flere end 6 krydsord på ugebasis.

Vi har kaldt indeværende case-afsnit for ”flest moderate krydsordsentusiaster,” og det har vi fordi:

1. Vi antager at folk der slår vejen forbi www.krydsord.dk er entusiaster
2. 58% af de adspurgte personer mener at have lyst / tid til at løse 0 – 6 krydsordsopgaver

Om de fleste krydsordsløsere kan man nok sige, at såfremt vi havde evig tid til rådighed, var vi nok en hel del der ville gå i selvsving i krydsordsopgaver. Men tiden er uden tvivl én af de væsentligste, begrænsende faktorer – det kunne man dog, hånden på hjertet, sige om mange ting.

En sidste kommentar til undersøgelsens resultat, knytter sig til det positivt overraskende forhold, at 17% satte kryds ved ”over 15 opgaver,” og at der hermed kunne være tale om en betragtelig delgruppe, der efterspørger en meget stor mængde krydsord.

Ikke overraskende ser vi her på Krydsord.dk på dette med stor tilfredshed, og det giver os en hvis styrket tiltro til projektet, vi har gang i; nemlig “projekt Krydsord.dk”.

 

Hvad er nu dét for noget vrøvl!

En velplaceret kritik af denne artikels datamateriale – og ikke mindst behandlingen af dette – kunne lyde på, at vi fra Krydsord.dks side kunne have overvejet at spørge om én ting, og ikke to, da der ikke nødvendigvis vil være sammenfald mellem det folk ønsker at gøre, og det de rent faktisk gør.

Forklaringen på dette er simpel. Vi ønskede at få en viden om hvor mange krydsord vi skulle lave om ugen. Det vil sige: Hvis du har lyst til at lave 20 krydsord, men kun tid til at lave 3, så dækker 3 krydsord dit behov. Hvis du har tid til at lave 20 krydsord men kun lyst til at lave 3, så dækker 3 også dit behov. Derfor tænkte vi at det ville give et mere retvisende billede af behovet for opgaver, hvis vi stillede to spørgsmål i et – omend vi anerkender problemstillingen i netop dette.

Indsigelsen er derfor noteret og bringes med ved opsætningen af næste undersøgelse. Til denne kommentar følger den konstatering, at én af os bag Krydsord.dk var så ”heldig” i sin tid at have Preben Sepstrup som underviser i faget ”Kvalitativ og kvantitativ analyse” på Aarhus Universitet.

Sepstrup havde på det tidspunkt netop skrevet bogen ”En undersøgelse viser – om at bruge kvantitative undersøgelser uden at snyde sig selv eller andre“, og mildt sagt, så var den gode Hr. Sepstrup dengang på ingen måde imponeret over hverken den måde hvorpå medierne benyttede indsamlet data, eller måden hvorpå de indsamlede den.

Om Sepstrup har ændret mening siden da, skal vi her lade stå uvist hen – et godt bud er dog at svaret er nej – men et stensikkert faktum (en sjældent set pleonasme, her på falderebet?) er, at bogens kritiske forfatter, i sin egenskab af underviser på Aarhus Universitet ”back in the days”, den dag i dag har efterladt synlige ar på sjælen på omtalte elev.  Han er dog ved godt mod, så intet er så skidt at det ikke er godt for noget.

Krydsord.dk ser frem til at kunne bringe mere statistik og flere analyser i fremtiden.

PS: Vi lader den pågældende undersøgelse ligge et par dage endnu, så skulle du være blandt læserne, der har fundet denne artikel hurtigt efter dens udgivelse, vil du kunne se undersøgelsen ude til venstre på Krydsord.dk. Med understregning af det forhold, at Krydsord.dk ingen interesser har i salget af En undersøgelse viser, kan bogen absolut anbefales til folk der interesserer sig for kvantitative undersøgelser.

Lede krydsord

Mange antager at  ordene  i felterne i krydsord, er synonymer. Det er en fejlagtig antagelse. Disse ord skal ses som forklaringer, der skal lede løseren på sporet af det ord der skal gættes. Den rigtige betegnelse for disse ord er derfor “ledeord”.

Ægte synonymer er en mangelvare,  og noget der sjældent forekommer i en krydsordsopgave.

Enhver krydsordsopgave er en venskabelig dyst mellem konstruktøren og løseren.

Konstruktørens opgave er dobbelt.

Han/hun skal dels hjælpe løseren på vej til at få klaret opgaven, men skal også lejlighedsvis forsøge at få løseren på gale veje, med nogle ledeord, der er så dobbelttydige og lumske, at løseren ryger i med begge ben, og når ti-øren falder, slår sig for panden og udbryder “Nå ja, selvfølgelig”.

Det er en stor del af fornøjelsen ved krydsord. For såvel konstruktør som løser. Derfor kan ledeord ind imellem være rigtig lede.

 

Eksempel

Et godt eksempel på et ledt ledeord er pæremål = IK.

Det afstedkom følgende henvendelse til Dansk Sprognævn:

Spørgsmål:

Muligvis er det ikke det helt rigtige sted at stille følgende spørgsmål. Ordet pæremål indgår ofte i krydsord, hvor svaret kan være ik, men hvorfor svaret er dette, er vi nogle, der er i tvivl om. Er pæremål en slags dialekt (en dialekt i dialekten) så ik blot er en forkortelse af ikke, eller er det et synonym med intelligenskvotient i Forkortelsesform?

Svar:

Der er vist tale om en tilsigtet morsomhed fra krydsordskonstruktørens side. Der må være tale om pære i betydningen ‘hovedet som sæde for åndsevner og forstand’, fx i udtryk som være kvik i pærenhave pæren i orden. Opfattet på den måde giver synonymerne ik og intelligenskvotient mening. Ordet er ikke etableret i dansk uden for kredsen af krydsordskonstruktører. Måske er det kun en enkelt krydsordskonstruktør, der har fået en lys idé. En søgning på Google gav kun ganske få træffere.

Den slags henvendelser kan virkelig glæde en krydsordskonstruktør. Så er missionen lykkedes:-)

 

Gert Reffelt,

Krydsord.dk