Bogstavsgymnastik – nu med statistik

Krydsord.dk giver dig i denne artikel en sjælden gave: lidt statistik på din fritidshobby.

 

Krydsord: Statistikforladt udkants-hobby?

Siden Krydsord.dks fødsel i november 2011, er det i høj grad gået op for os, hvor lidt statistik der foreligger, når flaskehalsen peger på krydsord.

Er det fordi, flaskehalsen bare aldrig rigtig peger på krydsord, eller findes der måske en anden årsag?

Udover en række artikler der bringer interessante – og ikke mindst opmuntrende – interviews med førende hjerneneurologer, der fastslår, at der er en sammenhæng mellem løsning af krydsord og forebyggelse af sygdommen demens, så er det meget lidt tilgængeligt materiale, vi kan læse om vores små, højtelskede opgaver.

Men hvad med den almindeligt interesserede?

Hvem interesserer sig?

Der kan være mange årsager til den sparsomme indsats på området, og én af dem er kunne være, at kun ganske få har kommerciel interesse i den statistiske baggrundsviden på området; eksempelvis producenterne af krydsordshæfter. Krydsord.dk. Andre?

Fra nysgerrighed til handling

På baggrund af det hurtigt voksende antal besøgende her på siden – dvs. vi kan se på tilstrækkelige mængder data – og ikke mindst vores egen interesse for at blive klogere på området, har Krydsord.dk besluttet sig for at undersøge og kortlægge danskernes krydsordsvaner.

Det vil vi løbende gøre via vores afstemninger, som du finder til venstre på forsiden – så husk endelig at stemme, når du kommer forbi. Hver en stemme tæller, og vi er altid meget taknemmelige for din hjælp.

Afstemningerne vil med stor sandsynlighed blive fulgt op af mere tilbundsgående undersøgelser, hvor vi vil se om det kan lade sig gøre at få dig og dine medbesøgende til at svare på spørgeskemaer.

Men lad os nu fokusere på dét, som denne artikel rent faktisk skal handle om – Krydsord.dks første undersøgelse af vores besøgendes præferencer, når det kommer til antallet af krydsordsopgaver som den enkelte har tid og lyst til at løse om ugen.

 

Case – Flest moderate krydsordsentusiaster

Krydsord.dks første undersøgelse beror på svar fra 303 personer der mellem d. 19. november 2011 og d. 20. januar er kommet forbi Krydsord.dk, og har svaret på vores afstemning.

Personerne fik følgende spørgsmål og svarmuligheder:

Hvor mange krydsord har du lyst og tid til at løse om ugen?

Krydsord Procent
0-2 24 %
3-5 34 %
6-10 18 %
11-15 7 %
Over 15 17 %

 

Fordelingen var. som tallene i skemaet viser, og man kunne starte med at spørge sig selv om resultatet, eller dele heraf, er overraskende?

Den gode ”nyhed” , og samtidig en moderat overraskelse blandt os her på Krydsord, er at hele 17% har stemt ”over 15.” Dermed får vi en styrket opfattelse af, at der blandt de allermest ihærdige er en stor efterspørgsel efter store mængder af krydsord. Et behov der eksempelvis kan afdækkes ved at holde en avis der leverer minimum én krydsordsopgave på løserens foretrukne niveau om dagen, eventuelt suppleret med et kig i et krydsordshæfte, eller et besøg her på Krydsord.dk.

Den næste kategori i ”den høje ende” har 7% af de 303 deltagere i undersøgelsen sat kryds ved: Altså at de har tid og lyst til at løse 11 – 15 krydsord om ugen. Det kan ikke være helt overraskende at en ”mellemkategori” som denne ikke indsamler flere stemmer, da der er tale om en ganske specifik mængde krydsord, som personen der stemmer skal være afklaret med, at han / hun løser, eller har lyst til at løse om ugen.

Næste kategori er 6-10 krydsordsopgaver om ugen, hvilket måske kan siges at være overraskende i den forstand, at vi må erkende at vi på forhånd havde en klar formodning om, at den midterste gruppe i oversigten over svarmuligheder ofte vil tiltrække mange svar. Dette, naturligvis alt efter hvad svaret i denne kategori rent faktisk er.

I det konkrete tilfælde dækker kategorien over tallet 7, altså én krydsord om dagen, hvilket styrkede os i vores formodning om at denne kategori ville tiltrække flest stemmer.

Andensidste kategori er svarmuligheden 3-5 krydsord, som samtidig er den kategori, der har scoret flest stemmer – 35% ud af 303, hvilket rundt regnet er 106 af de adspurgte. Overraskende? Sikkert ikke synderligt, men lægger vi denne kategori sammen med undersøgelsens sidste kategori, ”0-2”, må vi konstatere, at over halvdelen – nemlig 58% – af de adspurgte enten ikke har lysten eller tiden til at løse flere end 6 krydsord på ugebasis.

Vi har kaldt indeværende case-afsnit for ”flest moderate krydsordsentusiaster,” og det har vi fordi:

1. Vi antager at folk der slår vejen forbi www.krydsord.dk er entusiaster
2. 58% af de adspurgte personer mener at have lyst / tid til at løse 0 – 6 krydsordsopgaver

Om de fleste krydsordsløsere kan man nok sige, at såfremt vi havde evig tid til rådighed, var vi nok en hel del der ville gå i selvsving i krydsordsopgaver. Men tiden er uden tvivl én af de væsentligste, begrænsende faktorer – det kunne man dog, hånden på hjertet, sige om mange ting.

En sidste kommentar til undersøgelsens resultat, knytter sig til det positivt overraskende forhold, at 17% satte kryds ved ”over 15 opgaver,” og at der hermed kunne være tale om en betragtelig delgruppe, der efterspørger en meget stor mængde krydsord.

Ikke overraskende ser vi her på Krydsord.dk på dette med stor tilfredshed, og det giver os en hvis styrket tiltro til projektet, vi har gang i; nemlig “projekt Krydsord.dk”.

 

Hvad er nu dét for noget vrøvl!

En velplaceret kritik af denne artikels datamateriale – og ikke mindst behandlingen af dette – kunne lyde på, at vi fra Krydsord.dks side kunne have overvejet at spørge om én ting, og ikke to, da der ikke nødvendigvis vil være sammenfald mellem det folk ønsker at gøre, og det de rent faktisk gør.

Forklaringen på dette er simpel. Vi ønskede at få en viden om hvor mange krydsord vi skulle lave om ugen. Det vil sige: Hvis du har lyst til at lave 20 krydsord, men kun tid til at lave 3, så dækker 3 krydsord dit behov. Hvis du har tid til at lave 20 krydsord men kun lyst til at lave 3, så dækker 3 også dit behov. Derfor tænkte vi at det ville give et mere retvisende billede af behovet for opgaver, hvis vi stillede to spørgsmål i et – omend vi anerkender problemstillingen i netop dette.

Indsigelsen er derfor noteret og bringes med ved opsætningen af næste undersøgelse. Til denne kommentar følger den konstatering, at én af os bag Krydsord.dk var så ”heldig” i sin tid at have Preben Sepstrup som underviser i faget ”Kvalitativ og kvantitativ analyse” på Aarhus Universitet.

Sepstrup havde på det tidspunkt netop skrevet bogen ”En undersøgelse viser – om at bruge kvantitative undersøgelser uden at snyde sig selv eller andre“, og mildt sagt, så var den gode Hr. Sepstrup dengang på ingen måde imponeret over hverken den måde hvorpå medierne benyttede indsamlet data, eller måden hvorpå de indsamlede den.

Om Sepstrup har ændret mening siden da, skal vi her lade stå uvist hen – et godt bud er dog at svaret er nej – men et stensikkert faktum (en sjældent set pleonasme, her på falderebet?) er, at bogens kritiske forfatter, i sin egenskab af underviser på Aarhus Universitet ”back in the days”, den dag i dag har efterladt synlige ar på sjælen på omtalte elev.  Han er dog ved godt mod, så intet er så skidt at det ikke er godt for noget.

Krydsord.dk ser frem til at kunne bringe mere statistik og flere analyser i fremtiden.

PS: Vi lader den pågældende undersøgelse ligge et par dage endnu, så skulle du være blandt læserne, der har fundet denne artikel hurtigt efter dens udgivelse, vil du kunne se undersøgelsen ude til venstre på Krydsord.dk. Med understregning af det forhold, at Krydsord.dk ingen interesser har i salget af En undersøgelse viser, kan bogen absolut anbefales til folk der interesserer sig for kvantitative undersøgelser.