Lede krydsord

Mange antager at  ordene  i felterne i krydsord, er synonymer. Det er en fejlagtig antagelse. Disse ord skal ses som forklaringer, der skal lede løseren på sporet af det ord der skal gættes. Den rigtige betegnelse for disse ord er derfor “ledeord”.

Ægte synonymer er en mangelvare,  og noget der sjældent forekommer i en krydsordsopgave.

Enhver krydsordsopgave er en venskabelig dyst mellem konstruktøren og løseren.

Konstruktørens opgave er dobbelt.

Han/hun skal dels hjælpe løseren på vej til at få klaret opgaven, men skal også lejlighedsvis forsøge at få løseren på gale veje, med nogle ledeord, der er så dobbelttydige og lumske, at løseren ryger i med begge ben, og når ti-øren falder, slår sig for panden og udbryder “Nå ja, selvfølgelig”.

Det er en stor del af fornøjelsen ved krydsord. For såvel konstruktør som løser. Derfor kan ledeord ind imellem være rigtig lede.

 

Eksempel

Et godt eksempel på et ledt ledeord er pæremål = IK.

Det afstedkom følgende henvendelse til Dansk Sprognævn:

Spørgsmål:

Muligvis er det ikke det helt rigtige sted at stille følgende spørgsmål. Ordet pæremål indgår ofte i krydsord, hvor svaret kan være ik, men hvorfor svaret er dette, er vi nogle, der er i tvivl om. Er pæremål en slags dialekt (en dialekt i dialekten) så ik blot er en forkortelse af ikke, eller er det et synonym med intelligenskvotient i Forkortelsesform?

Svar:

Der er vist tale om en tilsigtet morsomhed fra krydsordskonstruktørens side. Der må være tale om pære i betydningen ‘hovedet som sæde for åndsevner og forstand’, fx i udtryk som være kvik i pærenhave pæren i orden. Opfattet på den måde giver synonymerne ik og intelligenskvotient mening. Ordet er ikke etableret i dansk uden for kredsen af krydsordskonstruktører. Måske er det kun en enkelt krydsordskonstruktør, der har fået en lys idé. En søgning på Google gav kun ganske få træffere.

Den slags henvendelser kan virkelig glæde en krydsordskonstruktør. Så er missionen lykkedes:-)

 

Gert Reffelt,

Krydsord.dk