De oftest benyttede bogstaver i dansk

Nogle gange stiller man sig selv de mærkeligste spørgsmål.

Baggrunden for denne tekst er en voksende nysgerrighed om hvilke bogstaver, vi oftest benytter på dansk?

 

Top 8 mest benyttede bogstaver

Faktisk findes der ikke en generel facitliste, da det kommer an på hvilken type tekst, man undersøger.

Tager man højde for denne forudsætning, og måler som et gennemsnit over alle typer tekster, ender man ud med følgende top 8 liste:

Så ofte forekommer bogstaverne i danske ord (top 8):

e t r o n s d i
17 % 9 % 9 % 7 % 7 % 6 % 6 % 5 %

 

På Krydsord.dk har vi dog en formodning om at disse værdier nødvendigvis må ændre sig over tid. Dette i takt med at sproget og brugen af sproget ændrer sig.

Men vi er også kendt for at gøre tingene mere komplicerede end de er, og det har vi lovet os selv at holde op med,

Ifølge Sproget.dk, fordeler top 4 over mest benyttede bogstaver sig således, indenfor de angivne genrer:

Aviser

De mest almindelige bogstaver i aviser

Noveller / romaner

De mest almindelige bogstaver i noveller og romaner

1. e 1. e
2. r 2. n
3. n 3. d
4. t 4. r

 

Tak for brugbar og interessant information til vores kilder:

Randers HF & VUChttp://ga.randers-hf-vuc.dk/matlex/kode.html

Sproget.dkhttp://sproget.dk/temaer/ord-og-bogstaver/hvad-er-de-mest-almindelige-bogstaver-pa-dansk