Sudoku regler

Det er ikke så svært at lære reglerne til sudoku – det er langt sværere at løse opgaverne, når først du kender reglerne. Men alle har stor fordel af at læse vores artikel med de simple sudoku regler – og vi er glade for at kunne hjælpe dig i gang med at løse disse fantastiske opgaver.

  • Se også: Find Danmarks bedste Sudoko-generator her

Lær de simple Sudoku regler

Før vi går i gang med at se på reglerne er du dog nødt til at forstå opbygningen af en sudoku, da det er denne opbygning der danner grundlag for reglerne.

En sudoku består af 9 x 9 felter;

  • 9 vandrette rækker
  • 9 lodrette kolonner
  • 9 blokke (af 3 x 3 felter)

Rækker, kolonner og blokke er illustreret til højre

Hvis du kan huske hvad disse benævnelser dækker over, så vil det være langt lettere for dig at følge alle eksemplerne nedenfor.

Kan du lide gratis sudoku? Sig det med et Like…

Selve reglerne til sudoku

Billede af en almindelig sudoku

Som indikeret, så er reglerne faktisk ikke så indviklede.

Du har en spilleplade på de føromtalte 9 x 9 felter. Du kan se et eksempel på sådan en spilleplade til højre.

Målet er at få udfyldt felterne med tallene fra 1 – 9, sådan en sådan måde, så hvert tal kun forekommer 1 gang pr. række, 1 gang pr. kolonne og 1 gang pr. boks.

Målet er at få udfyldt felterne med tallene fra 1 – 9, og samtidig overholde 3 simple regler:

Tallene fra 1 – 9 skal placeres 1 – og kun 1 – gang i hver: 

  1. Lodrette kolonne
  2. Vandrette række
  3. Boks

Eksempel: Hvis tallet 3 allerede er brugt i kolonne nummer 1 – så må du ikke sætte flere 3-taller i kolonne 1.

Hvis pladen er udfyldt, og disse regner er overholdt, så har du løst opgaven korrekt!

Sådan sætter du de første tal i en sudoku

For måske at gøre opstarten en smule nemmere for dig, har jeg lavet nogle billeder af hvordan du kan komme igang med den opgave, der er vist ovenfor.

Det er altid en fordel at starte med at se på de rækker, kolonner eller bokse, hvor der er mange tal udfyldt på forhånd, og så her fokusere på om du kan placere nogle flere tal ved at udelukke at der kan stå andet.

OBS: Billederne fra beskrivelsen mangler desværre. Vi

Billede af en sudoku - step 1 af løsningTal nummer 1:

Hvis du kigger på den række 9 sudokuen, så kan du se at der på forhånd er udfyldt 6 ud af de 9 tal, og at det er tallene 4, 7 og 9 der mangler.

Det vil sige at vi ved at de sidste tre felter skal udfyldes med 4, 7 og 9, men vi skal nu prøve at finde ud af hvordan de skal placeres.

Da tallene kun må være een gang pr. kolonne, kan du se på om nogle af disse tal allerede er brugt i kolonnerne.

Her kan du se at 4 allerede er brugt i kolonne 1 og 5 – og derfor kan vi konkludere at 4 kun kan stå et eneste sted i den nederste linie. Nemlig i kolonne 2, lige ved siden af 3-tallet.

Billede af sudoku - trin 3 af løsningenTal nummer 2 og 3:

Med samme logik kan du også placere tallet 9. 9 tallet skal være i række 9 og samtidig i enten boks nummer 7 eller boks nummer 8.

Da 9 allerede er blevet anvendt i boks nummer 7, så ved vi at 9-tallet skal være på den eneste ledige plads i boks række nummer 9 i boks nummer 8.

Det betyder at der skal stå 9 mellem 5 og 6 tallet i nederste række, og dermed skal der så stå 7 i det sidste felt i den nederste række.

Dermed kommer nederste linie til at se ud som på det opdaterede billede af opgaven til højre.

Tal nummer 4, 5 og 6:

Billede af sudoku - løsning nummer 4Her kan du fortsætte række 8, hvor du skal have placeret 3, 5 og 8.

Eftersom 8 allerede er placeret i blok nummer 8 og blok nummer 9, så skal 8 stå på den eneste plads i blok nummer 7 i række nummer 8.

5 er allerede brugt i blok nummer 8, så derfor skal det placeres i blok nummer 9, række nummer 8.

Det betyder at 3 skal stå på den sidste plads – i blok 8, række 8.

Løsningen af række 8 medfører så at sudokuen kommer til at se ud lige som på billedet til højre.

Så er det bare at fortsætte på den måde.

Rigtig god fornøjelse!